Cần sự cưu mang, giúp đỡ của cộng đồng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Những ngày cuối tháng 4, đến gia đình bà Phùng Thị Đảm, chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm: Hai người con của bà bị tâm thần, điều kiện chăm sóc chữa trị rất khó khăn...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.34176.qdnd