Cần nhân rộng mô hình chuyển đổi của IMI

    Gốc

    Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị từ mô hình phát triển của Viện máy và dụng cụ công nghiệp, các bộ, ngành hữu quan cần sớm tổng kết việc chuyển đổi các viện nghiên cứu khoa học từ hoạt động theo cơ chế hành chính sự nghiệp sang cơ chế thị trường.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214059/Default.aspx