Cần đa dạng hóa nguồn thu báo chí truyền thông

Trong bối cảnh hiện nay, các đơn vị báo chí truyền thông cần tìm cách đa dạng hóa nguồn thu.

Đây là ý kiến của các chuyên gia tại Hội thảo quốc tế “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”.

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, tổng nguồn thu năm 2023 của các Đài Phát thanh truyền hình giảm 23%. Hầu hết các đài đều không khai thác được hết thời lượng quảng cáo trên kênh chương trình theo quy định cho phép của Luật Quảng cáo là từ 5 -10%.

Các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu của báo chí chính thống.

Kiến giải tháo gỡ những “nút thắt” liên quan kinh tế báo chí truyền thông, các chuyên gia cho rằng, báo chí cần đa dạng hóa nguồn thu, trong đó tập trung vào các giải pháp như tổ chức sự kiện, thu hút tài trợ, hợp tác với mạng xã hội cũng như các nền tảng công nghệ - trí tuệ nhân tạo.

Trong thời gian tới đây, các cơ quan báo chí truyền thông cũng sẽ hướng tới tìm kiếm doanh thu từ độc giả như một "nguồn thu an toàn". Việc sản xuất nội dung quảng cáo cho thương hiệu là cách để các cơ quan báo chí có thêm nguồn thu nhờ vào chuyên môn sâu về kể chuyện của mình.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/can-da-dang-hoa-nguon-thu-bao-chi-truyen-thong-243523.htm