Cân cặp sách tiểu học: Nhiều cặp nặng 4,8 kg

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 13-11 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Vụ GD Tiểu học đã tới một số trường tiểu học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội để “mục sở thị” đột xuất những chiếc cặp của học sinh và thấy nhiều chiếc cặp vẫn nặng tới 4,8 kg.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109690&sub=74&top=41