Cận cảnh khắc phục sạt lở hầm Chí Thạnh

Ngành đường sắt đang nỗ lực cao nhất trong điều kiện khó khăn, phức tạp về địa chất để khẩn trương khắc phục sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh qua huyện Tuy An, Phú Yên trong thời gian sớm nhất để thông tàu.

Quang Đạt

Nguyễn Hoàn

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/can-canh-khac-phuc-sat-lo-ham-chi-thanh-192240522161537908.htm