Campuchia: Kinh tế sẽ chậm lại trong năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ trưởng Tài chính Campuchia, ông Keat Chhon cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã giáng những ''đòn nặng'' vào khu vực xuất khẩu dệt may, đầu tư và du lịch của nước này, khiến tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2008 chỉ đạt mức trung bình 7% và xu hướng sụt giảm

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=107653