Cấm nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 12-6, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124932&sub=67&top=40