Cách cư xử khi trẻ vào lớp 1

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một số trẻ có thể có khó khăn về viết trong những tháng đầu đi học, chỉ cần giáo viên không chê bai, không cho điểm kém, kiên trì động viên, hỗ trợ, dần dần trẻ sẽ vượt qua.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=86360