Các nước thúc giục Triều Tiên công bố chương trình hạt nhân

    Gốc

    Hanoinet - Các thành viên của đàm phán 6 bên đang xem xét kế hoạch để CHDCND Triều Tiên đưa ra báo cáo này cho Trung Quốc, nước chủ nhà của đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=69575