Các nhà đầu tư nỗ lực cắt giảm khí thải cácbon

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 20/1, Dự án phát hiện cácbon (CDP), một tổ chức gồm 315 nhà đầu tư hàng đầu thế giới, đã thông báo một nỗ lực hợp tác mới nhằm mở rộng sáng kiến cắt giảm lượng khí thải CO2 có quy mô trên toàn cầu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232856/Default.aspx