Các dấu hiệu bạn sắp bị chàng "đá"

    Gốc

    Hanoinet - Sự thay đổi nào cũng có những dấu hiệu nhất định và sự thay đổi trong tình yêu cũng không khó để nhận thấy. Hãy thử nghiêm túc nhìn nhận lại xem, có phải trước câu chia tay phũ phàng ấy, chàng đã có những dấu hiệu này không?

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=78856