Các cấp Hội nông dân giải quyết ổn thỏa gần 138.000 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 23-5, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tổ chức “Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.35213.qdnd