Cà Mau chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm phục vụ của cơ sở y tế công lập

Mặc dù được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập vẫn còn nhiều bất cập.

Ngày 25/8, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản về việc chấn chỉnh những hạn chế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh và công tác tiêm vắc xin.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua công tác khảo sát, kiểm tra thực tế và phản ánh của người dân cho thấy, mặc dù đã được ngân sách Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập so với hệ thống y tế ngoài công lập vẫn thể hiện nhiều bất cập.

“Nhất là tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân đến khám, chữa bệnh của một bộ phận không nhỏ viên chức, người lao động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập còn kém”, văn bản của UBND tỉnh nêu rõ.

Bên cạnh đó, việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 thời gian qua đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

Các cơ sở y tế công lập so với hệ thống y tế ngoài công lập vẫn thể hiện nhiều bất cập.

Các cơ sở y tế công lập so với hệ thống y tế ngoài công lập vẫn thể hiện nhiều bất cập.

Để chấn chỉnh vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, nhất là việc nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập phải nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao tác phong, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế hiện nay.

Bên cạnh đó là quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân về công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị mình phụ trách.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại các cơ sở y tế công lập.

“Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, khuyết điểm, nhất là tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm phục vụ bệnh nhân; nếu phát hiện vi phạm phải tổ chức xử lý nghiêm”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Tân Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ca-mau-chan-chinh-thai-do-trach-nhiem-phuc-vu-cua-co-so-y-te-cong-lap-post1464512.tpo