Cả làng mất cắp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày nhà ông Ngắn đổ bê tông ban công ngôi nhà 4 tầng nhô hẳn ra đường hơn một mét, đường làng như hẹp hẳn lại, bởi cái lan can sừng sững ám ảnh trên đầu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=80891