Bức ảnh ấn tượng của năm

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Đây có lẽ là bức ảnh ấn tượng nhất trong năm 2008. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nuôi và nghiên cứu gấu trúc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2008/12/20081225.27337.html