Bột ngọt, dùng bao nhiêu là vừa?

    2 đăng lạiGốc

    Bột ngọt là chất gia vị được sử dụng thường ngày. Không phải là chất độc hại, nhưng khi sử dụng các chất điều vị nói chung, chỉ nên sử dụng vừa phải, lượng nhỏ.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081001163207.aspx