Bôlivia tổ chức trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới

    Báo VTC News
    Gốc

    Quốc hội Bôlivia ngày 28/2 đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp mới vào ngày 4/5.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/238136/Default.aspx