Bỏ xe, bỏ gỗ lậu để chuồn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi bị dừng xe chở gỗ lậu để kiểm tra, các lái xe ôtô đều bỏ trốn bỏ lại 3m3 gỗ tang vật.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88400.cand