Bỏ thuốc – Lợi ích nhãn tiền

    Gốc

    (Vitinfo) – Hầu hết mọi người đều biết rằng về lâu dài, bỏ thuốc đem lại rất nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe. Nhưng chỉ trong vài tuần, và thậm chí là vài giờ sau khi bỏ thuốc, sức khỏe của bạn cũng đã có sự cải thiện trông thấy.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/28145/default.aspx