Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Nghị quyết 27 của Trung ương ghi rất rõ là 'nghiên cứu thí điểm', nên phải có đề án nghiên cứu rất kỹ lưỡng, phù hợp.

 Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn

Tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ chiều 26/12, thông tin về lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tiến tới cấp tỉnh, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có đề cập đến việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, trong đó có cả việc nghiên cứu sắp xếp cấp tỉnh.

Cũng theo ông Tuấn, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 cũng đã đề cập đến vấn đề này. Mới đây nhất, Nghị quyết 27 của Trung ương có cụ thể thêm một bước nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó có nội dung “nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh”.

Theo ông Tuấn, việc này đã có chủ trương của Đảng. Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương trước khi tham mưu trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tới 2023 – 2030. Trong đó, dự kiến đề xuất chia thành hai giai đoạn 2023 – 2025 và 2026 – 2030.

Trong giai đoạn tới đây, trước mắt sẽ tập trung chủ yếu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. “Còn việc nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì chúng tôi phải nghiên cứu kỹ lưỡng để báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương vào giai đoạn thích hợp”, ông Tuấn cho hay.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tác động rất lớn, không chỉ các đơn vị hành chính phải sắp xếp bộ máy, tổ chức nhân sự mà còn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh còn tác động rất nhiều mặt, cả về tâm tư tình cảm của đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn một tỉnh. Việc này còn tác động nhiều chiều nên phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và có đánh giá tác động trên nhiều mặt trước khi đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện thí điểm vào thời điểm thích hợp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Thông tin thêm về việc này, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Nghị quyết 27 của Trung ương ghi rất rõ là “nghiên cứu thí điểm”, nên phải có đề án nghiên cứu rất kỹ lưỡng, phù hợp với quy hoạch đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn và phải có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và cả thực tiễn.

“Việc này phải báo cáo Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương, Quốc hội. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định. Việc này chúng ta tiếp tục nghiên cứu.

Hiện Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh nào với tỉnh nào mà phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng lưu ý.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-noi-vu-thong-tin-ve-lo-trinh-thi-diem-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh-post1498484.tpo