Bộ LĐ-TB-XH nói gì về kiến nghị đóng BHXH từ 10 năm sẽ được hưởng lương hưu?

Ngoài giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, mức hưởng cũng sẽ được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, để được hưởng lương hưu, người lao động phải đáp ứng 2 điều kiện là đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.

Trong kiến nghị gửi Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Vĩnh Long cho rằng thời gian đóng BHXH tối thiểu 20 năm mới được hưởng hưu là quá dài, nhất là đối với những người tham gia BHXH tự nguyện sẽ không có khả năng đóng phí.

Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật BHXH theo hướng giảm số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm, 10 năm; quy định các chế độ hưởng lương hưu phù hợp theo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, để tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục có thời gian đóng BHXH ngắn được hưởng lương hưu. Từ đó khuyến khích người tham gia, hạn chế được tình trạng nhận BHXH một lần do chưa đủ số năm đóng BHXH bắt buộc.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay một trong những nội dung mà Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH đề ra là sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm, với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

Thực hiện Nghị quyết, hiện nay, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật BHXH sửa đổi, trong đó có đề xuất giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Trường hợp người lao động khi đến tuổi hưu mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng do quỹ BHXH chi trả cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập đóng của người lao động. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, người hưởng còn được hưởng BHYT do ngân sách nhà nước đảm bảo.

HƯƠNG HUYỀN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bo-ld-tb-xh-noi-gi-ve-kien-nghi-dong-bhxh-tu-10-nam-se-duoc-huong-luong-huu-19624022321250436.htm