Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình phòng, chống ma túy năm 2021

  29 liên quanGốc

  Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình phòng, chống ma túy năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch “Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021” nhằm tăng cường các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa ma túy học đường.

  Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, ngày 10/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 455/KH-BGDĐT “Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021”. Đây là một kế hoạch lớn được xây dựng kịp thời, tổng thể có hệ thống, khoa học về phòng ngừa ma túy trong trường học.

  Kế hoạch gồm 9 nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm… Những nội dung chính đáng chú ý gồm: Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Đội của nhà trường trên toàn quốc; Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng kiến thức, kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học; Triển khai bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh, học sinh; Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy dành cho học sinh; Xây dựng và triển khai Dự án “Cùng chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” theo hình thức xã hội hóa...

  Đây là những giải pháp mang tính đột phá, căn cơ và quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2021 nhằm tiên phong triển khai nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ tin tưởng giao phó. Kế hoạch này được ví như tấm khiên hữu hiệu để bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa họa ma túy.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phòng chống ma túy PSD, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ,TB&XH), Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

  Tăng cường tuyên truyền có hiệu quả về phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên

  Trước đó, ngày 27/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 684/TTg- KGVX về việc triển khai “Tháng Hành động Phòng chống ma túy năm 2021”, với những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Trong đó nhấn mạnh đến công tác “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học”. Điều này càng cho thấy vai trò và tầm quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác phòng, chống ma túy.

  Cùng với Kế hoạch “Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021”, hưởng ứng “Tháng Hành động Phòng chống ma túy năm 2021”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang đặt quyết tâm cao nhất cho công tác phòng, chống ma túy trong năm 2021.

  Các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền có hiệu quả về phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên

  Theo thống kê của Bộ Công an tính đến tháng 12/2020, trong số hơn 235.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong cả nước, đối tượng dưới 16 tuổi chiếm 0,1%, từ 16 đến dưới 30 tuổi chiếm 48%, nếu tính đến độ tuổi 35 thì tỷ lệ này thậm chí lên đến 76%.

  Trong số những người sử dụng trái phép chất ma túy, có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu tiên có độ tuổi từ 15 tuổi đến 25 tuổi. Đặc biệt, với sự xuất hiện ngày càng phổ biến, đa dạng về chủng loại của ma túy tổng hợp, nhiều trẻ em trong độ tuổi từ 13-14 tuổi đã sử dụng ma túy.

  PV

   Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-trien-khai-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-nam-2021-d171045.html