Bộ đôi biệt động

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Chơi Army of Two, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng các nhiệm vụ sẽ không thể được hoàn thành nếu cặp biệt kích Salem và Rios không tương trợ lẫn nhau.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2007/10/3B9ADF92