Biết quá khứ, biết tương lai thì mới biết làm ăn

    Gốc

    “Điểm mạnh của Việt Nam là mở cửa nền kinh tế chậm. Vì thế, các bạn có thời gian quan sát và học hỏi những nền kinh tế đi trước”...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=df6db86f843359&page=category