Bí thư Đà Nẵng: Kiểm tra Đảng chú trọng nơi nội bộ biểu hiện mất đoàn kết

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, mở rộng trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực, chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm.

Ngày 20/9, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ, đảng viên dự tại gần 70 điểm cầu ở tất cả 56 phường/xã, 7 quận/huyện và 6 đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Hội nghị đã quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng với nhiều nội dung quan trọng. Các cán bộ, đảng viên được nghe quán triệt kỹ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản của Đảng là rất cần thiết. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa những quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, về những vi phạm mà đảng viên cần phải tránh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ động nhận diện, dự báo tình hình và tham mưu, giúp cấp ủy triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và chặt chẽ với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”; kiểm tra, giám sát phải theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực, chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Nguyển Văn Quảng- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, việc kiểm tra, giám sát phải thực hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với công tác thanh tra, điều tra nhưng không chờ kết quả của công tác thanh tra, điều tra mới vào kiểm tra; có lúc, có việc, công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra phải đi trước, làm cơ sở, “mở đường” cho công tác thanh tra, điều tra của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cấp ủy các cấp khi xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải nghiêm minh, kịp thời, triệt để; đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật đoàn thể chính trị - xã hội.

Người đứng đầu thành phố Đà Nẵng lưu ý, khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào các hành vi cụ thể đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xác định đúng hành vi vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả, động cơ, nguyên nhân của vi phạm, xem xét vi phạm trong hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. Đây là quan điểm, nguyên tắc có tính chất cơ bản, xuyên suốt trong quá trình xem xét kỷ luật của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cấp ủy các cấp rà soát bổ sung, điều chỉnh và sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức, cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là quy chế phối hợp với các cơ quan điều tra, thanh tra, VKSND, TAND cùng cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.

"Thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền, trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý thì kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra cùng cấp để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án do các cơ quan chức năng thụ lý theo đúng quy định”- ông Nguyễn Văn Quảng cho biết./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-da-nang-kiem-tra-dang-chu-trong-noi-noi-bo-bieu-hien-mat-doan-ket-post956996.vov