Bi Rain lại có tên trong danh sách của Forbes

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Anh có tên trong danh sách “10 ngôi sao và điện thoại của họ” của tạp chí Forbes, nói về những cty điện thoại di động và top 10 ngôi sao đại diện cho sản phẩm đó.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=77978