Bệnh viện tuyến huyện sẽ thay đổi vượt bậc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Rõ ràng nếu được đầu tư đúng theo đề án được duyệt, thì 3 năm tới bộ mặt của các bệnh viện tuyến huyện sẽ có những thay đổi vượt bậc về cơ sở vật chất như buồng bệnh, nhà cửa, trang thiết bị, nhân lực.”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=74032