Bầu trời đêm Trung Quốc chuyển sang màu đỏ máu, người dân kinh ngạc

Bầu trời thành phố Chu San ở miền đông Trung Quốc chuyển sang màu đỏ như máu do ảnh hưởng từ đèn của thuyền câu mực.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bau-troi-dem-trung-quoc-chuyen-sang-mau-do-mau-nguoi-dan-kinh-ngac-ar873193.html