Bất đồng Nga - Mỹ thêm trầm trọng

    Gốc

    Có quá nhiều bất đồng và tranh cãi trong cuộc hội đàm cấp cao về một số vấn đề chiến lược giữa Nga và Mỹ tại Moscow, khiến cuộc gặp kết thúc trong không khí căng thẳng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/10/14/212346.tno