Bảo vệ, gìn giữ sắc chỉ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi có sự đồng ý của ông Đặng Lên và tộc họ, sáng 9/4, đại diện Sở VH - TT và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng một số ngành liên quan và huyện Lý Sơn đã tiến hành tiếp nhận và có trách nhiệm bảo quản tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/4/111663.cand