Bảo tồn 2 lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

  Báo Thanh Hóa
  11 liên quanGốcThanh Hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 2072/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022. Trong số 5 lễ hội tiêu biểu lần này, tỉnh Thanh Hóa có 2 lễ hội.

  Trình diễn đánh cồng chiêng tại lễ hội Mường Đòn, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

  Trình diễn đánh cồng chiêng tại lễ hội Mường Đòn, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

  Theo kế hoạch, sẽ tổ chức bảo tồn, phục dựng, phát huy các lễ hội truyền thống tiêu biểu tại các tỉnh: Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ.

  Cụ thể gồm: Lễ hội Mường Lập của dân tộc Mường tại huyện Ngọc Lặc, Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa); Tết cơm mới của dân tộc Giáy tại thị xã Sa Pa (Lào Cai); Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tại huyện Quang Bình (Hà Giang); Tết cơm mới của dân tộc Mường tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

  Qua công tác bảo tồn, phục dựng các lễ hội, tiến hành khảo sát, điều tra thực tế, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tại các địa phương; tổ chức truyền dạy phương pháp, kỹ năng thực hành các lễ hội truyền thống và hỗ trợ nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ hoạt động truyền dạy, bảo tồn, tổ chức trình diễn, tái hiện các lễ hội.

  Bộ VH,TT&DL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ và Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con các dân tộc thiểu số. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

  Mạnh Cường

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/bao-ton-2-le-hoi-truyen-thong-tieu-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-thanh-hoa/167336.htm