Bảo tàng Dân tộc học đón khách

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hôm qua 29-1, hàng ngàn bậc phụ huynh đã cho con em mình đến vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/1/179662