Báo Pháp: Đảng Cộng hòa của Mỹ khủng hoảng

    Báo VTC News
    Gốc

    báo Pháp "Les Échos" ngày 30/1 đăng ý kiến của chuyên gia phân tích chính trị David Barrroux cho rằng Đảng Cộng hòa đang lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ có tính chu kỳ trong khi giai đoạn nước rút của cuộc chạy đua vào Nhà trắng sắp bắt đầu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234362/Default.aspx