Báo Nhật viết về cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân

    Báo VTC News
    Gốc

    Với tiêu đề "Ký ức chiến tranh", báo Sankei (Nhật Bản) đã dành phần lớn trang quốc tế đăng bài và ảnh về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235956/Default.aspx