Báo động xu hướng già hóa dân số

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện Việt Nam có khoảng 73% người cao tuổi sống ở nông thôn, trong số đó, rất ít người được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp, đa phần sống bằng chính sức lao động của mình hoặc hỗ trợ từ gia đình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=120584