Bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong hai ngày 14 và 15-10, các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Yên Châu và Sông Mã (Sơn La) đã đưa và đón các hộ dân tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La, phấn đấu trong mùa khô 2008 - 2009 sẽ chuyển hơn 4.900 hộ dân đến các điểm TĐC mới. Trước đó, toàn tỉnh đã tổ chức di chuyển và tiếp nhận được 7.582 hộ tái định cư, đạt 60,7% so với mục tiêu dự án, trong đó có 1.318 hộ TĐC xa nơi ở cũ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=133076&sub=127&top=39