Báo cáo Quốc hội về các dự án bauxite ở Tây Nguyên

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thủ tướng giao Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án khai thác và chế biến bauxite tại Hội nghị Trung ương sắp tới, đồng thời bổ sung vào Báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tới. >> Sử dụng lao động trong nước khai thác, chế biến bô-xít

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/5/112610.cand