Ban Tổ chức Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Sáng nay 14/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10 (1930 – 2022). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên, Lê Hữu Phúc; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Dũng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình và Thừa Thiên Huế; đại diện thường trực cấp ủy cấp huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ tham dự.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ảnh: K.S

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ảnh: K.S

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho 3 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng tặng cuốn sách “Những sự kiện quan trọng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 – 2022” cho các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Ảnh: K.S

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Lập báo cáo giới thiệu và phát hành cuốn sách “Những sự kiện quan trọng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 – 2022”.

Theo đó, cuốn sách 306 trang, 4 phần gồm: Những sự kiện quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2022. Những danh hiệu thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân, hình ảnh huân chương và cờ thi đua. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các giai đoạn từ 2010 đến nay. Danh sách, hình ảnh Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; danh sách trích ngang, ảnh chân dung và hình ảnh hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo ngành.

Việc ra đời của cuốn sách nhằm ghi lại những sự kiện quan trọng trong hơn một thập kỷ qua; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức về những thành tựu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời là tài liệu để tiến tới biên soạn cuốn lịch sử truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Ba do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đồng thời nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định, công tác xây dựng Đảng vẫn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, then chốt. Vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu rất quan trọng của Tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện.

Trong đó, tập trung tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là khu vực 125 xã, phường. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn khu dân cư để nâng dần hiệu quả việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ tỉnh.

Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng đáp ứng yêu cầu cao hơn theo phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa vững vàng, phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là phải tăng cường làm tốt công tác cán bộ công tâm, khách quan, trách nhiệm trong đề xuất về quy hoạch, giới thiệu cán bộ ứng cử, trình, lựa chọn tốt nhân sự của Tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với thực hiện chính sách cán bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng cho 3 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh: K.S

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương, các cấp, các ngành đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh trong những năm qua. Tự hào về truyền thống, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh đốn Đảng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, giảm biên chế, đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, thực hiện tốt chính sách cán bộ và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiện toàn đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

Nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, toàn ngành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của cấp ủy các địa phương để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực và tin cậy của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=171218&title=ban-to-chuc-tinh-uy-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-ba-