Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thí điểm thi tuyển một số chức danh trưởng, phó phòng

  Ngày 9/12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển một số chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Tổ chức Thành ủy.

  Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khai mạc kỳ thi.

  Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khai mạc kỳ thi.

  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, thực hiện Đề án số 01-ĐA/BTCTU ngày 22/11/2022 về thí điểm một số chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Báo Hà Nội Mới, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển một số chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Tổ chức Thành ủy.

  Thành viên Hội đồng bao gồm đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đại diện Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy.

  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng lưu ý, Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan đầu tiên thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng theo Đề án số 01-ĐA/BTCTU. Đồng chí Vũ Đức Bảo yêu cầu, Hội đồng thi tuyển cần làm việc trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đúng chức trách; bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

  Đối với các thí sinh tham gia thi tuyển, đồng chí Vũ Đức Bảo tin tưởng, các thí sinh sẽ nghiêm túc, nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất. Kết quả thu được từ kỳ thi sẽ là căn cứ quan trọng để lựa chọn các chức danh lãnh đạo cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Tổ chức Thành ủy.

  Quốc Toản

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ban-to-chuc-thanh-uy-ha-noi-thi-diem-thi-tuyen-mot-so-chuc-danh-truong-pho-phong-post729123.html