Bản tin Tài chính - số 02 tháng 01/2023

Bản tin Tài chính - số 02, tháng 01/2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam gửi tới quý vị những sự kiện tài chính nổi bật trong tuần qua (từ 08.01 - 14.01.2023). Mời quý vị cùng theo dõi.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ban-tin-tai-chinh-so-02-thang-012023-2128.media