Bản tin Nhà đất và đầu tư | 13/06/2024

Hà Nội ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ; Tiếp tục các chiêu trò thổi giá nhà, đất; Cẩn trọng với việc mua nhà, đất chưa đủ pháp lý... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ban-tin-nha-dat-va-dau-tu-13-06-2024-243358.htm