Bán máu nuôi con

    Gốc

    Hanoinet - Tay áo xắn cao, một tay gấp vào hướng lên trời để giữ chặt miếng bông gòn không cho máu chảy ra, tay còn lại lúi húi nhét tiền vào túi. Họ biết đến mối nguy hại cho sức khỏe từ việc bán máu nhưng không thể làm khác.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=76808