Ban lãnh đạo thôn Tràng Cát lừa dân... bán đất?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Với hình thức bán đất để có kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn, ban lãnh đạo thôn Tràng Cát đã thực hiện việc cấp bán đất bừa bãi cho nhân dân.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/180797