Bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp đúng tiến độ được thưởng 3 triệu đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chủ sử dụng đất nông nghiệp có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, nếu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận, huyện quy định thì được thưởng 3.000đ/m2 đất, nhưng không quá 3 triệu đồng/chủ sử dụng đất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=36358