Bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo 2 di tích ở Phú Lương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo 2 di tích cấp tỉnh: đình Đồng Tâm, xã Tức Tranh và Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa huyện Phú Lương, ở xã Phủ Lý.

Di tích đình Đồng Tâm sau khi được tu bổ, tôn tạo.

Di tích đình Đồng Tâm sau khi được tu bổ, tôn tạo.

Đối với Di tích địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa huyện Phú Lương, hạng mục chính được tu bổ là nhà bia và bia đá. Nhà bia, bậc tam cấp, tường vây được tu bổ, tôn tạo lại. Bia đá được làm mới bằng đá xanh nguyên khối hình dẹt, khắc sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Trường.

Di tích đình Đồng Tâm được tu bổ, tôn tạo lại trên cơ sở ngôi đình kiến trúc theo kiểu chữ nhất, các bộ vì kèo theo kiểu kẻ truyền - giá chiêng, các cột trụ đình toàn bộ được làm bằng bê tông cốt thép sơn giả gỗ, diện tích xây dựng 85m2 với 3 gian, 2 chái, mái lợp ngói đỏ đất nung.

Hai công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư tu bổ, tôn tạo đạt yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, đảm bảo đủ điều kiện bàn giao cho địa phương tiếp nhận, quản lý, sử dụng. Qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị di tích lịch sử, văn hóa.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202405/ban-giao-cong-trinh-tu-bo-ton-tao-2-di-tich-o-phu-luong-c590d5e/