Bài học về quy hoạch

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa đề xuất phương án nhập khẩu từ một đến hai tỷ đô-la Mỹ nguyên liệu thủy sản/năm để bảo đảm hoạt động cho các nhà máy chế biến...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.37666.qdnd