Bài diễn thuyết lấy nước mắt về tình thương của mẹ

Võ sĩ quyền anh Marc Mero khiến nhiều học sinh rơi nước mắt khi nghe bài diễn thuyết cảm động về tình yêu của mẹ dành cho anh.