Ba quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam thành một điểm đến chung hấp dẫn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày 04-05/10/2007, Phiên họp lần thứ nhất các quan chức du lịch cấp cao giữa Campuchia, Lào và Việt Nam và Hội nghị Bộ trưởng du lịch 3 nước sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là là phiên họp đầu tiên nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 3 nước về hợp tác đưa Ba quốc gia thành một điểm đến chung hấp dẫn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=25537