Australia và Anh nhấn mạnh về tự do hàng hải ở Biển Đông

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    2 liên quanGốc

    Ngày 21/1, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Anh và Australia đã ra thông cáo chung sau cuộc họp tham vấn thường niên năm 2022 giữa hai bên, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/australia-va-anh-nhan-manh-ve-tu-do-hang-hai-o-bien-dong-26681.htm