ATM cơm 0 đồng của đoàn viên cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, Chương trình ATM cơm 0 đồng của Đoàn thanh niên phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa đã tổ chức 3 điểm phát cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện: Bích Nhàn - Đỗ Hồng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202405/atm-com-0-dong-cua-doan-vien-cho-nguoi-dan-co-hoan-canh-kho-khan-7074568/